Suna Regens Opal Winter Wiola ( Fiola )
Wiola 8 wks
Wiola 4 wks old
Wiola 6 wks old
Wiola Became BOB,Cert & BIS-4 in Sandefjord-2016
Wiola Became BOB,Cert & BIS-4 in Sandefjord-2016
Wiola:  Suna Regens Opal Winter Wiola

dob: 8 th of Desember - 2014

Luki: Suna Regens Rox Sunnyboy & 
EST.JW-09 N. Lat. Ch.
(Opal ):Suna Regens Michas Opal